Журнали

 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА

  Рік заснування: 2003 р.


  Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт  у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.


  Періодичність: 4 рази на рік.


  Мова видання: українська, англійська.


  Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.


  Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.


  Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)


  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.


  Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.


  Головний редактор виданняВорона Петро Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України


  Представлення в мережі Інтернет:


  З 2009 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».


  Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about


  Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.


  Ця мета визначає основні завдання:


  - сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;


  - активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;


  - сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.


  Тематичні розділи журналу:  1. Теорія та історія державного управління.

  2. Управління суспільним розвитком та публічна служба.

  3. Механізми публічного управління.

  4. Соціальна і гуманітарна політика.

  5. Місцеве самоврядування.

  6. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

  7. Дослідження, розробки, проекти.