Про журнал

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

 

Науковий електронний журнал «Державно-управлінські студії» в цілях забезпечення високого рівня зворотного зв’язку авторів із журналом дотримується міжнародних стандартів етики публікацій – COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication ethics).

У відповідності до цих стандартів, з метою підвищення якості наукових публікацій, покращення співпраці авторів, редакторів, рецензентів та читачів, журнал разом з усіма учасниками процесу наукових публікацій дотримується наступних принципів.

1.             Редактор та всі співробітники журналу не мають права використовувати матеріали публікацій авторів без їхньої згоди, навіть у разі неопублікування.

2.             Редактор журналу несе відповідальність за публікацію наукових праць. Якість та відповідність наукових праць оцінюється виключно за їх науковим та інтелектуальним змістом. Редактор може відхилити статтю у випадку вагомих підстав, що підтверджують факти плагіату, порушення та сліпого копіювання чужих даних.

3.             Рецензенти наукового журналу «Державно-управлінські студії»  здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи при цьому повну конфіденційність, виключаючи будь-яку можливість передачі наукових матеріалів іншим особам для ознайомлення чи з метою їх обговорення.

4.             Редактор зберігає конфіденційною інформацію та ідеї, що містяться в наукових працях, і не використовувати їх в особистих цілях. У разі конфлікту інтересів між автором і рецензентом редактор має передати матеріали на розгляд іншому члену редакційної колегії.

5.             Редактор розглядає скарги та зауваження стосовно поданих наукових матеріалів та вживає заходів щодо їх вирішення.

6.             Усі матеріали, в тому числі неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами для власних потреб без письмової згоди автора.

7.             При оцінці наукових матеріалів рецензенти мають надавати об’єктивні та аргументовані рекомендації (виключаючи персональну критику та упереджене ставлення до автора).

8.             Автори подають до наукового журналу лише оригінальні праці, несуть повну відповідальність за їх достовірність та новизну. За умов використання чи цитування чиїхось напрацювань необхідно вказувати автора та робити посилання на нього або надавати його письмову згоду на використання інформації. Відсутність відповідного оформлення розцінюється редакційною колегією журналу як плагіат та є недопустимим і неетичним.

9.             У разі виявлення у статті помилок автор повинен повідомити про це редакційну колегію та усунути відповідні недоліки.

10.         Автори не можуть подавати на розгляд статтю більше, ніж в одне видання. Всі співавтори повинні бути зазначені у статті. Недопустимо зазначати як співавторів осіб, які не мають відношення до даного наукового дослідження.