ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • М. Ф.  Криштанович

Ключові слова:

слова: інвестиційна діяльність, сільське господарство, послідовна державна політика. Key words: investment activity, agriculture, consistent state policy.

Анотація

Розвиток сільського господарства потребує залучення суттєвих інвестицій. Європейські країни є основним джерелом прямих іноземних інвестицій, а великі європейські та американські аграрні компанії планують значно збільшити свої інвестиції в найближчі роки незалежно від політичної невизначеності в Україні.

Інвестиції в сільське господарство сприяють розвитку всієї економіки, вирішенню соціально-економічних проблем та зміцненню продовольчої безпеки держави.

В Україні досі не розроблені механізми підтримки та субсидіювання. Показники фактичних інвестицій у сільське господарство є незначними.

Основою підвищення привабливості сільського господарства України для інвестицій є підтримка в оцінці та розробці стратегій їх мобілізації у сільське господарство для сталого економічного зростання та розвитку.

 

Abstrait.The development of this economy requires the reduction of significant issues of activity. European countries are the main source of foreign direct investment, and large European and American agricultural companies plan to significantly increase their investment in the coming years, regardless of political uncertainty in Ukraine.

Investments in agriculture contribute to the development of the whole economy, solving socio-economic problems and strengthening the food security of the state.

Support and subsidy mechanisms have not yet been developed in Ukraine. Indicators of actual investment in agriculture are insignificant.

The basis for increasing the attractiveness of Ukrainian agriculture for investment is to support the evaluation and development of strategies for their mobilization in agriculture for sustainable economic growth and development.
Key words: investment activity, agriculture, consistent state policy.

Біографія автора

М. Ф.  Криштанович

М. Ф.  Криштанович,

доктор наук з державного управління, професор,

професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти

Національного університету «Львівська політехніка»

M. Kryshtanovych,

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor

of the Department of Pedagogy and Innovative Education

Lviv Polytechnic National University

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-16