Про журнал

Рік заснування: 2017 р.

Тематична спрямованість: видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також науково-практичних працівників та фахівців в галузі публічного управління та адміністрування.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, польська, французька, німецька.

Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ «РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ЕКОНОМА ТА ДЕРЖАВА».

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

Включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук: Наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188 (додаток 5).  Категорія Б. Державне управління. Спеціальність: 281.

З 2019 року кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier): DOI журналу – DOI: 10.46922/2306-6806

Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

Головний редактор видання

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна,  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Представлення в мережі Інтернет:

З 2017 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління та адміністрування.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

- сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

Тематичні розділи журналу:

  1. Теорія та історія державного управління;
  2. Механізми державного управління;
  3. Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  4. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
  5. Забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.

Поточний номер

№ 3 (19) (2021): ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА. СЕРІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Опубліковано: 2021-09-30

Весь випуск

Переглянути всі випуски