Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
наукового фахового видання
“Економіка і держава. Серія: державне управління”


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 Ворона Петро Васильович, доктор наук з державного управління, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

 Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 Бєльська Тетяна Валентинівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Беньковска Дарія, PhD з правових наук, ад’юнкт, доцент кафедри соціології та політичних наук Поморської академії в Слупську, Слупськ, Польська Республіка.

Дубич Клавдія Василівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів держав-ної служби зайнятості України

Дорожкін Валерій Романович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Козловски Ришард, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії соціальної роботи Факультету соціальних наук Поморської академії в Слупську, Польська республіка

Кравченко Мілена В’ячеславівна., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри соціальної й гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

Надрага Василь Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Писаренко В’ячеслав Петрович, доктор наук з державного управління, професор, голова ГО Академія публічного управління

Пріб Гліб Анатолієвич, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

Етичні зобов’язання рецензентів

 

Для забезпечення об’єктивності оцінювання рукописів редакція дотримується подвійного «сліпого» рецензування

Оскільки рецензування рукописів є істотним етапом у процесі публікації і, таким чином, у реалізації наукового методу як такого, кожен учений зобов’язаний виконувати певну долю робіт з рецензування.

Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.

Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.

Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.

Процедуру рецензування проходять всі статті, що надходять до редакції науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Державне управління».

Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Рецензування проводиться одним із членів редакційної колегії конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

Критерії для рецензування:

- Чи є тема відповідною науковому профілю журналу?

- Чи відображає назва статті зміст і мету цієї статті?

- Чи є наукова аргументація логічною та переконливою?

- Чи методологічно правильно представлено результати дослідження?

- Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим та дають пропозиції для подальшіх досліджень?

- Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?

 

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: статтю прийнято до друку, рекомендовано відредагувати статтю, автору відмовлено в публікації.