Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
наукового фахового видання
“Економіка і держава. Серія: державне управління”


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Бєльська Тетяна Валентинівна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Плисенко Галина Павлівна, кандидат економічних наук, завідувач ПНДЛ інституційного забезпечення діяльності ДСЗ та партнерської взаємодії з роботодавцями Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Беньковска Дарія, PhD з правових наук, ад’юнкт, доцент кафедри соціології та політичних наук Поморської академії в Слупську, Слупськ, Польська Республіка;

Дорожкін Валерій Романович, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

Козловски Ришард, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії соціальної роботи Факультету соціальних наук Поморської академії в Слупську, Польська республіка;

Гошовська Валентина Андріївна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Пріб Гліб Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

Дмитренко Геннадій Васильович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

Дяченко Світлана Анатоліївна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Сіцінський Назарій Анатолійович, доктор наук з державного управління, доцент, провідний науковий співробітник Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

Мельничук Лариса Миколаївна, доктор наук з державного управління, начальник центру організації освітньо-наукової діяльності студентів та молодих учених Інституту новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету;

Кланца Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Хмельницької обласної ради;

Шкурат Іван Вікторович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

Масик Марія Зіновіївна, кандидат наук з державного управління, завідувач ПНДЛ з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Етичні зобов’язання рецензентів

 

Для забезпечення об’єктивності оцінювання рукописів редакція дотримується подвійного «сліпого» рецензування

Оскільки рецензування рукописів є істотним етапом у процесі публікації і, таким чином, у реалізації наукового методу як такого, кожен учений зобов’язаний виконувати певну долю робіт з рецензування.

Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.

Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.

Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.

Процедуру рецензування проходять всі статті, що надходять до редакції науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Державне управління».

Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Рецензування проводиться одним із членів редакційної колегії конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

Критерії для рецензування:

- Чи є тема відповідною науковому профілю журналу?

- Чи відображає назва статті зміст і мету цієї статті?

- Чи є наукова аргументація логічною та переконливою?

- Чи методологічно правильно представлено результати дослідження?

- Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим та дають пропозиції для подальшіх досліджень?

- Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?

 

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: статтю прийнято до друку, рекомендовано відредагувати статтю, автору відмовлено в публікації.