КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • ГУМЕНЮК А. І.,

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp16

Ключові слова:

: туристична сфера, державна політика, державне регулювання, розвиток, механізм

Анотація

У статті представлено науково-концептуальний підхід до розробки комплексного механізму державного регулюван­ня розвитку туристичної сфери. Встановлено, що незважа­ючи на деякі позитивні результати й активізацію в останні роки саме функціонування туристичної сфери, залишаєть­ся багато не вирішених питань, які потребують особливої уваги зі сторони держави. Особливістю регулювання розви­тку туристичної сфери є те, що в процесі її регулювання беруть участь також громадські організації, які представ- ленірізними туристичними асоціаціями. Таким чином зміст державного регулювання розвитку туристичної сфери ви­значається завданнями, які ставляться перед органами влади, а також інструментами, які реалізуються в рамках державної політики. За умови відсутності спеціально роз­робленої державної політики регулювання розвитку турис­тичної сфери й інтеграції певних її положень в інші політи­ки держави втрачається їх цільова орієнтація регулювати туристичну діяльність. Досить важливе значення серед існуючих методів регулювання туристичної сфери мають заходи щодо активного просування національних туристич­них продуктів, які є важливою складовою макромаркетингу, що проводиться на рівні держави та переслідує мету щодо позитивного іміджу країни й збільшення її конкурентоспро­можності на міжнародному ринку туристичних послуг.

Біографія автора

ГУМЕНЮК А. І.,

здобувач Національного університету «Чернігівська політехніка»

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04