МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ТА КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ ПЕРЕГОВОРІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Автор(и)

  • МАКЕЄНКО Ж. В

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp27

Ключові слова:

конфлікт, криза, узгодження інтересів, переговори, державне управління

Анотація

. Розкрито механізми узгодження інтер­есів учасників переговорів, ускладнених розгортанням со­ціальних, особистіших, міжособистісних конфліктів у державному управлінні, що ґрунтуються на соціально-пси­хологічних техніках та специфічних знаннях і вміннях пере- говорників щодо управління комунікацією, управління стре­сом та управління часом.

Наголошено на соціальній природі конфлікту, охарак­теризовано конструктивний інструментарій розв’язання конфліктів і недопущення кризових ситуацій на індивідуаль­ному та організаційному рівнях у державному управлінні.

Залучення громадян на легітимній основі до вирішення спірних питань, що були виявлені під час різноманітних ко­мунікативних та інформаційних заходів (громадських слу­хань, відвідування соціальних платформ, дзвінків на «гаря­чу лінію», зафіксованих волевиявлень і звернень громадян) прияють розвитку соціально-психологічного механізму узгодження інтересів учасників переговорного процесу в державному управлінні.

Біографія автора

МАКЕЄНКО Ж. В

аспірантка кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04