УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

Автор(и)

  • КАЧАН Я.В.,

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp39

Ключові слова:

професійний розвиток публічних служ¬бовців, професійна освіта, реформа державної служби, ка¬дрове забезпечення органів публічної влади, ефективність державного управління.

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню теоретико-методо- логічних основ професійного розвитку публічних службов­ців в Україні. У статті доведено, що вимоги, які сьогодні суспільство ставить до професійної діяльності публічних службовців, передбачають не тільки посилення відпові­дальності та ефективності при її здійсненні, а й постійне підвищення державними службовцями рівня власної про­фесійної кваліфікації. Встановлено, що на сьогодні, про­фесійний розвиток публічної служби має фундаментальне значення в контексті післядипломної освіти державних службовців, адже будь-які політичні стратегії формують­ся та реалізовуються через призму людини. Окреслено роз­гляд професійного розвитку, як: системно-організований процес безперервного професійного навчання персоналу для підготовки його до виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування ре­зерву керівників та вдосконалення структури персоналу; забезпечення і організацію процесу навчання для досягнення поставлених організацією цілей; удосконалення навичок та вмінь, розширення обсягу знань, підвищення компетенції, схильності до навчання і ентузіазму співробітників на всіх рівнях організації, що сприяє безперервному зростанню. Наголошено на доцільності перейняття практичного до­свіду країн Євросоюзу з метою підвищення ефективності реформ, пов’язаних із кадровими процесами, які можна спостерігати в Україні. Проаналізовано базу нормативно­го права України та Польщі, що врегульовують професійну освіту майбутніх посадовців цих держав. Здійснено де­тальний опис, зроблено систематизацію видів професійної освіти, яку здобувають державні службовці у Республіці Польща та визначено перелік їх основних цілей. Розроблено рекомендації, що допоможуть, враховуючи досвід Польщі, провести ефективне реформування галузі професійної осві­ти держслужбовців нашої країни.

Ключові слова: професійний розвиток публічних служ­бовців, професійна освіта, реформа державної служби, ка­дрове забезпечення органів публічної влади, ефективність державного управління.

Біографія автора

КАЧАН Я.В.,

к.н.з держ.упр, доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-09