ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • МОЧКОВ О. Б.,

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp59

Ключові слова:

органи державної влади; територіаль¬на оборона, система територіальної оборони, служба у резерві, територіальні громади, правове забезпечення, дер¬жавний бюджет, місцевий бюджет.

Анотація

. У статті автором досліджуються перспек­тиви правового унормування та створення організаційно- правового базису для розгортання системи територіальної оборони - важливого військового інституту у сфері націо­нальної безпеки, особливо у час збройного конфлікту на Схо­ді України, спровокованого Росією і за її участі. Зазначено, що нині нормативно-правова база територіальної оборони України є архаїчною і потребує модернізації.

Розглянуто та проведено аналіз законопроекту, подано­го на розгляд українського парламенту, щодо побудови но­вітньої системи територіальної оборони, що запропонова­ний народними депутатами, заступником секретаря РНБО та за участі громадського сектору.

В аналізі приділено увагу завданням територіальної оборони, формуванню системи управління територіальною обороною, перспективній структурі, функціям військ тери­торіальної оборони, їх чисельності та структурі, участі громадських організацій. Законопроект надає досить дієві гарантії та мотиваційні чинники для членів загонів тери­торіальної громади.

Автором зазначено, що створення законодавчої бази має модернізувати систему територіальної оборони, нала­годити постійно діючу та ефективну систему управління, взаємодію, координацію між силами територіальної обо­рони та місцевої влади; чіткий механізму комплексного за­безпечення її потреб за рахунок державного та місцевого бюджетів; єдину систему та мережу з підготовки членів територіальної оборони за єдиними програмами та стан­дартами, умови для сталого функціонування державних органів, економіки, об’єктів інфраструктури та життєді­яльності населення при введенні надзвичайної ситуації, осо­бливого періоду та у воєнний час.

Біографія автора

МОЧКОВ О. Б.,

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри публічного управління

та адміністрування ІПК ДСЗУ

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10