МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ СУБСИДІЙОВАНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Автор(и)

  • ОПАНАЩУК П.В

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp64

Ключові слова:

: субсидійована зайнятість, компенсація, працевлаштування, зарубіжний досвід, ринок праці.

Анотація

У статті розглянуто сутність програм субсидійованої зайнятості, досліджено механізми впрова­дження міжнародного досвіду реалізації даних програм в Україні. Зокрема, досліджено перспективи впровадження в Україні зарубіжного досвіду надання субсидій підприєм­ствам малого та середнього бізнесу, які належать до ін­новаційного сектору; субсидій для переїзду цільових кате­горій громадян до тих регіонів країни, де є вакантні робочі місця. Наголошується на перспективності впровадження в Україні міжнародної практики створення субсидійованих робочих місць не лише в приватному, але й у державному та муніципальному секторах, а також на розробці про­грам субсидіювання, спрямованих на стимулювання само- зайнятості населення. Розкрито діючі в Україні механізми компенсаційної підтримки роботодавців, які працевлашто- вують представників неконкурентоспроможних на ринку праці верств населення, у тому числі молоді, яка закінчила навчання у навчальних закладах різних рівнів акредитації; осіб з інвалідністю; осіб, звільнених після відбуття пока­рання; осіб, які закінчили військову службу та низки інших категорій громадян. Наголошується на необхідності до­повнення існуючих механізмів компенсаційної підтримки роботодавців програмами субсидійованої зайнятості, що матиме позитивний вплив на підвищення рівня працевла­штування осіб, які мають слабкі позиції на вітчизняному ринку праці. Акцентується увага на доцільності розробки таких програм субсидійованої зайнятості, які мають на меті надання додаткових стимулів роботодавцям для збе­реження на постійній основі робітників після закінчення періоду субсидіювання. На основі міжнародного досвіду виділено основні етапи процесу розробки програм субсиді­йованої зайнятості, а також вказано чинники, які слід вра­ховувати при цьому.

Біографія автора

ОПАНАЩУК П.В

к.і.н., доцент, завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10