ОПЛАТА ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • КУЛЬЧІЙ І.О.,
  • ХОРІШКО А. М

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp69

Ключові слова:

оплата праці, державний службовець, заробітна плата, структура заробітної плати, посадовий оклад, фонд оплати праці, премія

Анотація

Проаналізовано механізми оплати праці державних службовців у країнах Європейського Союзу та сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення оплати їх праці в сучасних умовах реформування вітчизня­ного законодавства щодо проходження публічної служби. Досліджено досвід оплати праці публічних службовців у Ні­меччині, Франції, Польщі, Італії.

Запропоновано впровадження досвіду зарубіжних країн в системі вдосконалення оплати праці і впровадження його найкращих практик та досвіду, який накопичувався десяти­літтями та має свою цікаву історію. Сконцентровано увагу на необхідності використання якісної, тобто високооплачу- ваної робочої сили, яка може створювати конкурентоспро­можну продукцію в сегменті публічної служби. Підсумовано, що удосконалення системи оплати праці, пошук нових рі­шень, глибоке вивчення європейського досвіду може дати нам уже в найближчому майбутньому підвищення зацікавленості працівників у високопродуктивній праці, а вирішення вищезаз­начених проблем сприятиме зняттю соціальної напруженос­ті, низки інших проблем перш за все в економіці нашої країни

Біографії авторів

КУЛЬЧІЙ І.О.,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ХОРІШКО А. М

начальник юридичного відділу департаменту Північно-Східного управління Державної аудиторської служби України в Полтавській області

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10