ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЯК ЦІЛІСНОГО ПРОЦЕСУ У ДЕРЖАВНИХ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

  • БІЛОКІНЬ М.І.

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp79

Ключові слова:

Внутрішній контроль, управління ри¬зиками, моніторинг, місцеве самоврядування, електронний документообіг.

Анотація

У статті досліджено організацію внутріш­нього контролю, як одного з основних завдань державних бюджетних установ та органів місцевого самоврядування, що дасть можливість керівництву забезпечити дотриман­ня законності та ефективності використання бюджетних коштів. З метою забезпечення єдиних підходів до здійснення внутрішнього контролю у державних установах, запропо­новано ряд заходів, одним із яких є визначення ризиків, які впливають на досягнення мети та стратегічних цілей діяль­ності установи.

Моніторинг виконання управлінських рішень є скла­довою системи контролю в установі та проводиться по­стійно та в режимі реального часу, що дозволяє швидко реагувати на зміни умов. Весь процес управління ризиками відслідковується та по необхідності корегується.

З 2015року в органах державної влади, відповідно до чин­ного законодавства, йде активний процес впровадження до­кументування управлінської інформації в електронній формі. Законодавством України рекомендовано органам місцевого самоврядування привести у відповідність власні інструкції з діловодства та застосувати порядок електронного до­кументообігу. Для місцевого самоврядування - це економія часу, якісніша підготовка службових документів, бездоган­ний моніторинг та контроль за виконанням завдань. Але за­лишається ще багато факторів, які негативно впливають на запровадження органами місцевого самоврядування по­внофункціональних систем електронного документообігу.

Біографія автора

БІЛОКІНЬ М.І.

аспірант ІПКДСЗУ, молодший науковий співробітник Національного військово - історичного музею України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10