УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • МИХАЙЛОВСЬКА О. В.,

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp96

Ключові слова:

: управління змінами, стратегічне управ¬ління, публічне управління, оцінка якості.

Анотація

У статті досліджено актуальні питання управління стратегічними змінами в контексті децентра­лізації влади в Україні. наголошено, що центром уваги ре­форми децентралізації стають громадські організації та їх діяльність. Наведено основні традиційні методи управ­ління змінами серед яких: 1) методи орієнтовані на людей та культуру; 1) методи орієнтовані на завдання та тех­нології; 3) методи орієнтовані на структуру і стратегію. Описано характеристики даних методів та характерні дії за кожним з них. Зазначено, що управління страте­гічними змінами являє собою цілеспрямоване формування перетворень, спрямованих на подолання розбіжностей між функціонуванням та розвитком об’єкта управління в довгостроковій перспективі або запобігання цим супер­ечностям. Описано основні напрями стратегічних змін та виділено їх основні рівні. Охарактеризовано стратегічне планування на різних рівнях публічного управління. Наголо­шено, що при напрацюванні пріоритетних напрямів розви­тку членами громад у процесі стратегічного планування мають використовуватись сучасні методики, що мотиву­ють соціальну активність (брейнстормінг, the World Café, Open Spice). Схарактеризовано дієвий діагностичний ін­струмент CLEAR («Can/Like/Enabled/Asked/Responded»). Представлено послідовність виконання завдань щодо розв’язання проблемних питань в системі публічно-парт­нерської взаємодії. Підкреслено, що на національному рівні деякі впливові організації громадянського суспільства за­значають, що їм нецікаво займатися питаннями, визначе­ними Національною стратегією розвитку громадянського суспільства, проте на місцевому рівні такий інтерес є. Виділені ключові аспекти досягнення успіху при управлінні змінами.

Біографія автора

МИХАЙЛОВСЬКА О. В.,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту

організацій НУ «Чернігівська політехніка»

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10