УПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • ЩЕРБАК Н. В.

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp106

Ключові слова:

гендер, гендерна рівність, Верховна Рада України, апарат, парламент, стандарт, державне управління, реформа.

Анотація

У статті досліджено актуальні питання упроваджен­ня стандартів гендерноїрівності в Апараті Верховної Ради України. Наголошено, що згадані питання набувають осо­бливого значення в умовах реалізації парламентської рефор­ми та реформи державного управління в Україні.

Всебічно проаналізовано кращі практики та досвід ін­ших органів державної влади щодо забезпечення стандар­тів гендерної рівності (на усіх рівнях).

Підкреслено, що гендерна рівність - це рівний право­вий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дає змогу особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах суспільного життя. У зв’язку з цим всебічно проаналізовано різні інструменти щодо забезпечен­ня стандартів гендерної рівності в органах влади (гендерний аудит, гендерно-правова експертиза, гендерний аналіз тощо). Одночасно детально вивчення стан роботи щодо забезпе­чення гендерної рівності в Апараті Верховної Ради України (з урахування організаційно-правового статусу та специфі­ки роботи цього державного органу).

На основі проведеного дослідження вироблено практич­ні рекомендації щодо упровадження стандартів гендерної рівності в Апараті Верховної Ради України, зокрема із ура­хуванням основних завдань парламентської реформи та ре­форми державного управління в Україні.

У статті досліджено актуальні питання упроваджен­ня стандартів гендерноїрівності в Апараті Верховної Ради України. Наголошено, що згадані питання набувають осо­бливого значення в умовах реалізації парламентської рефор­ми та реформи державного управління в Україні.

Всебічно проаналізовано кращі практики та досвід ін­ших органів державної влади щодо забезпечення стандар­тів гендерної рівності (на усіх рівнях).

Підкреслено, що гендерна рівність - це рівний право­вий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дає змогу особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах суспільного життя. У зв’язку з цим всебічно проаналізовано різні інструменти щодо забезпечен­ня стандартів гендерної рівності в органах влади (гендерний аудит, гендерно-правова експертиза, гендерний аналіз тощо). Одночасно детально вивчення стан роботи щодо забезпе­чення гендерної рівності в Апараті Верховної Ради України (з урахування організаційно-правового статусу та специфі­ки роботи цього державного органу).

На основі проведеного дослідження вироблено практич­ні рекомендації щодо упровадження стандартів гендерної рівності в Апараті Верховної Ради України, зокрема із ура­хуванням основних завдань парламентської реформи та ре­форми державного управління в Україні.

Біографія автора

ЩЕРБАК Н. В.

кандидат наук з державного управління, головний науковий співробітник Інституту

законодавства Верховної Ради України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10