ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЧЕРЕЗ ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ

Автор(и)

  • БОБРИЦЬКИЙ Л.В.

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp111

Ключові слова:

демократичний цивільний контроль, сектор безпеки, громадські об’єднання.

Анотація

Створення ефективної системи демокра­тичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо­рони країни необхідне у першу чергу для унеможливлення виникнення передумов для узурпації влади та забезпечення верховенство права, дотримання прав і свобод людини й важливою ознакою демократії. Розглядаючи призначен­ня цивільного контролю за силовими структурами дер­жави слід зауважити, що головним його завданням має бути постійний моніторинг виконання керівниками усіх військових й воєнізованих формувань, завдань і обов'язків, що покладені на них Конституцією та законами України. Такий контроль має бути засобом ефективної взаємодії громадянського суспільства з органами військового управ­ління та надійним гарантом їх відкритості для кожного громадянина.

Демократичний цивільний контроль над Воєнною ор­ганізацією та правоохоронними органами держави слід розуміти ро, як комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного до­тримання законності й відкритості в діяльності всіх складових частин воєнної організації та правоохоронних органів держави, сприяння їхній ефективній діяльності і виконанню покладених на них функцій, зміцненню держав­ної та військової дисципліни.

Біографія автора

БОБРИЦЬКИЙ Л.В.

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10