ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОПЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • БОКОВ О. В.,

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp116

Ключові слова:

політика, державна політика зайнятос¬ті, завдання державної політики зайнятості, державне управління, органи державної влади, державно-управлінські рішення, зайнятість, ринок праці, людина, суспільство.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад формування та реалізації державної політики зайнятості України. Проведено теоретичний аналіз сутності та зміс­ту державної політики, визначено її місце в системі сус­пільного розвитку, розглянуто основні етапи її формування. Зазначено, що питання формування та реалізації держав­ної політики є особливо важливим процесом, оскільки від його ефективності залежить і результативність діяльнос­ті органу публічної влади та досягнення ним основної мети - покращення ситуації у певній сфері суспільної діяльності. Визначена значущість такого напряму державної політики як зайнятість в системі державного управління та її вплив на ефективність економічної системи, соціальний розви­ток країни, добробут суспільства та зростання рівня та якості життя населення. Визначено питання, які повинні враховуватись органами державної влади та місцевого са­моврядування в процесі формування та реалізації політики зайнятості. Зазначено про необхідність модернізації дер­жавної політики зайнятості України та окреслено пріори­тетні напрями її реалізації в умовах впливу глобалізаційних процесів на систему національного ринку праці.

Біографія автора

БОКОВ О. В.,

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби

зайнятості України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10