ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «БІДНІСТЬ» В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • ДАРЧИН В.Б.,

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp124

Ключові слова:

бідність, населення, політика, доходи, прожитковий мінімум.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню категорії «бідність» та її основним причинам появи в суспільно-економічному розвитку держави. Наведено основні підходи науковців до тлумачення даного поняття. Обґрунтовано, що бідність іс­нує в будь-якому суспільстві, але в різній формі, і до сих пір немає однозначної і загальноприйнятого її визначення, так як за своєю природою поняття бідності постійно зміню­ється. Встановлено, що переважають дві концепції біднос­ті, з яких і випливає характер її визначень. Перша виходить з того, що бідність - категорія абсолютна. Інші виходять з поняття граничного споживання. Сучасна соціально-еконо­мічна теорія трактує бідність як багатоаспектне явище, розрізняючи такі її форми: об’єктивна та суб’єктивна, аб­солютна та відносна, тимчасова і застійна. Досліджено, що об’єктивна бідність визначається за прийнятими в кра­їні критеріями доходу та можливістю досягнення матері­альних і духовних благ.

Біографія автора

ДАРЧИН В.Б.,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10