ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • КРИШТАНОВИЧ М. Ф.,

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp134

Ключові слова:

державне регулювання; українсько-поль¬ське співробітництво; стратегічне партнерство; міжнарод¬ні відносини; національні інтереси, Європа; Польща; Україна.

Анотація

Проведено дослідження державного регулювання про­цесу українсько-польського співробітництва у сфері між­народних відносин в цілому уявляється достатньо складним завданням, що обумовлено значною кількістю його аспектів, серед яких одне з найголовніших місць посідають завдання за­безпечення національних інтересів цих країн. Обґрунтовано концептуальні засади аналізу українсько-польського співро­бітництва, які покликані забезпечити цілісність, взаємоуз- годженість і послідовність організації й ефективність реа­лізації двостороннього співробітництва цих держав, у тому числі і в межах їх міжнародного співробітництва. З огляду на складність комплексного дослідження, в основу методо­логії було покладено концепцію послідовного використання і суворого дотримання загальноприйнятих в науці системи наукових засад, що ґрунтуються на загальній теорії пізнання та здобутках дослідницького пошуку українських і польських учених й виступають як синтез теорії і практики наукового дослідження, його теоретико-концептуальна основа.

Встановлено, що активізація українсько-польського міжнародного співробітництва в усіх його вимірах, почина­ючи від узгодження принципів зовнішньої політики й закін­чуючи співпрацею в транскордонній площині, є однією з най­актуальніших наукових проблем і це було з’ясовано з погляду налагодження ефективних механізмів подальшої співпраці цих держав у визначеній сфері.

Біографія автора

КРИШТАНОВИЧ М. Ф.,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету

«Львівська політехніка»,

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10