ДЕРЖАВНИЙ СЕРВІС В ПОСТМОДЕРНИЙ ПЕРІОД: МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • КРИЖЕВСЬКИЙ В.В.

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp155

Ключові слова:

державний сервіс, державна допомога, державні послуги, сервісна держава, сфера державного сервісу, державний патерналізм, мережева організація пу¬блічного управління, постмодерна держава.

Анотація

В межах даної статті здійснено аналіз реалізації дер­жавного сервісу в постмодерний період, на підставі чого охарактеризовано його як структурну складову та необхід­ну умову результативності сучасної сервісної держави; роз­крито основні тенденції розвитку державного сервісу в добу постмодерну, серед яких: державний патерналізм, розвиток інформаційно-комунікативних технологій (електронне вряду- вання), внутрішня інституційна й функціональна деконструк- ція; показано доцільність формування мережевого публічно­го управління, в основі якого лежить розгалужена система державного сервісу, визначено принципи державного сервісу, розроблено основні складові та технологічні прийоми резуль­тативності мережевої організації публічного управління.

Біографія автора

КРИЖЕВСЬКИЙ В.В.

здобувач наукового ступеня Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості

України

Опубліковано

2021-03-10