ДО ПИТАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ НАДАННЯ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ)

Автор(и)

  • ТУРЧАК ДВ,

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp100

Ключові слова:

раннє втручання, комплексна послуга, дитина з інвалідністю чи ризиком її отримання, міжвідом¬чій підхід, міжвідомчі бар’єри, міждисциплінарна команда

Анотація

У статті доведена необхідність міжвідомчої взаємодії в процесі формування системи надання послуги раннього втру­чання в Україні для допомоги дітям з порушеннями розвитку або ризиком таких порушень та їхнім сім’ям на основі прин­ципів безперервності, ієрархічності, регіональності, парт­нерства, варіативності, мобільності. Обґрунтована доціль­ність розрізняти міжсекторальну та міжвідомчу взаємодію організацій у системі надання послуги раннього втручання, ідентифіковані види такої взаємодії. Досліджено міжві­домчі бар’єри, які проявляються між основними суб’єктами взаємодії, визначено їх види та чинники виникнення. Вста­новлено, що міжвідомча взаємодія має вертикальну та го­ризонтальну структури, в яких виділено та розглянуто рівні ієрархії вертикальної диференціації та підсистеми горизон­тальної структури з їх зв’язками та функціями.

Визначено, що ядро системи міжвідомчої взаємодії за­кладається на рівні центру, кабінету, відділення з надання послуги раннього втручання, де функціонує міждисциплінар­на команда фахівців з раннього втручання. Ця структура, мінімальна за якісними та кількісними характеристиками, є базовою структурою міжвідомчої взаємодії, яка форму­ється в ході розвитку відносин центру, кабінету, відділення раннього втручання та їх фахівців з іншими організаціями та спеціалістами. Організації-партнери, які беруть участь у спільній діяльності, можуть бути представлені окремими організаціями систем охорони здоров’я, соціального захис­ту населення, освіти та недержавними організаціями.

Встановлено, що головним моментом, навколо якого формується міжвідомча взаємодія, є соціальна проблема, а саме: супровід сім’ї та дитини з обмеженням життєдіяль­ності в системі надання послуги раннього втручання.

Біографія автора

ТУРЧАК ДВ,

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування ІПК ДСЗУ

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18