Архіви

 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА. СЕРІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
  № 1 (17) (2021)

  Журнал «Економіка та держава» Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (серія: державне управління) – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, новітніх та високоякісних наукових статей. Журнал визнаний ВАК України фаховим з наук державного управління.

  Тематична спрямованість журналу «Економіка та держава» (серія: державне управління):

  • Теорія та історія державного управління;
  • Механізми державного управління;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
  • Забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.

  Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також науково-практичних працівників і фахівців.

  Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук: Наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188 (додаток 5).  Категорія Б. Державне управління. Спеціальність: 281.

  Періодичність виходу: 4 рази на рік.

  Мови видання: українська, англійська, польська, французька, німецька.

 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 4(16) (2020)

  категорії Б Переліку наукових
  фахових видань України,
  в яких можуть публікуватися
  результати дисертаційних
  робіт з галузі науки
  державне управління
  (наказ Міністерства освіти і науки
  України від 24.09.2020 р.
  № 1188)
  Мова видання: українська,
  англійська, польська, французька,
  німецька
  Засновник:
  Інститут підготовки кадрів
  державної служби зайнятості
  України

 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 3(15) (2020)

  НАУКОВО-
  ПРАКТИЧНИЙ
  ЖУРНАЛ
  Заснований
  у січні 2003 року
  СЕРІЯ:
  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
  ISSN (Print) 2709-0515

  Рекомендовано до друку
  Вченою радою
  Інституту підготовки кадрів
  державної служби зайнятості
  України (протокол № 8 (160)
  від 29 жовтня 2020 року

 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 2(14) (2020)

  Рік заснування: 2003 р.

  Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт  у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

  Періодичність: 4 рази на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

  Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

  Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

  Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

  Головний редактор виданняВорона Петро Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

  Представлення в мережі Інтернет:

  З 2009 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

  Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

  Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.

  Ця мета визначає основні завдання:

  - сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

  - активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

  - сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

  Тематичні розділи журналу:

  1. Теорія та історія державного управління.
  2. Управління суспільним розвитком та публічна служба.
  3. Механізми публічного управління.
  4. Соціальна і гуманітарна політика.
  5. Місцеве самоврядування.
  6. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
  7. Дослідження, розробки, проекти.
 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 1(13) (2020)

  Рік заснування: 2003 р.

  Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт  у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

  Періодичність: 4 рази на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

  Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

  Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

  Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

  Головний редактор виданняВорона Петро Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

  Представлення в мережі Інтернет:

  З 2009 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

  Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

  Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.

  Ця мета визначає основні завдання:

  - сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

  - активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

  - сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

  Тематичні розділи журналу:

  1. Теорія та історія державного управління.
  2. Управління суспільним розвитком та публічна служба.
  3. Механізми публічного управління.
  4. Соціальна і гуманітарна політика.
  5. Місцеве самоврядування.
  6. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
  7. Дослідження, розробки, проекти.
 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 4(12) (2019)

  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

  Заснований у січні 2003 року

   СЕРІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

  ISSN (Print) 2306-6806

 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 3(11) (2019)

  Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

  на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  (наказ Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.)

 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 2(10) (2019)

  Рік заснування: 2003 р.

  Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт  у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

  Періодичність: 4 рази на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

  Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

  Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

  Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

  Головний редактор виданняВорона Петро Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

  Представлення в мережі Інтернет:

  З 2009 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

  Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

  Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.

  Ця мета визначає основні завдання:

  - сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

  - активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

  - сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

  Тематичні розділи журналу:

  1. Теорія та історія державного управління.
  2. Управління суспільним розвитком та публічна служба.
  3. Механізми публічного управління.
  4. Соціальна і гуманітарна політика.
  5. Місцеве самоврядування.
  6. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
  7. Дослідження, розробки, проекти.
 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 1(9) (2019)

  Рік заснування: 2003 р.

  Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт  у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

  Періодичність: 4 рази на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

  Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

  Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

  Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

  Головний редактор виданняВорона Петро Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

  Представлення в мережі Інтернет:

  З 2009 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

  Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

  Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.

  Ця мета визначає основні завдання:

  - сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

  - активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

  - сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

  Тематичні розділи журналу:

  1. Теорія та історія державного управління.
  2. Управління суспільним розвитком та публічна служба.
  3. Механізми публічного управління.
  4. Соціальна і гуманітарна політика.
  5. Місцеве самоврядування.
  6. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
  7. Дослідження, розробки, проекти.
 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 8 (2018)

  Рік заснування: 2003 р.

  Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт  у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

  Періодичність: 4 рази на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

  Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

  Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

  Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

  Головний редактор виданняВорона Петро Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

  Представлення в мережі Інтернет:

  З 2009 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

  Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

  Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.

  Ця мета визначає основні завдання:

  - сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

  - активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

  - сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

  Тематичні розділи журналу:

  1. Теорія та історія державного управління.
  2. Управління суспільним розвитком та публічна служба.
  3. Механізми публічного управління.
  4. Соціальна і гуманітарна політика.
  5. Місцеве самоврядування.
  6. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
  7. Дослідження, розробки, проекти.
 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 7 (2018)

  Рік заснування: 2003 р.

  Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт  у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

  Періодичність: 4 рази на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

  Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

  Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

  Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

  Головний редактор виданняВорона Петро Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

  Представлення в мережі Інтернет:

  З 2009 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

  Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

  Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.

  Ця мета визначає основні завдання:

  - сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

  - активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

  - сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

  Тематичні розділи журналу:

  1. Теорія та історія державного управління.
  2. Управління суспільним розвитком та публічна служба.
  3. Механізми публічного управління.
  4. Соціальна і гуманітарна політика.
  5. Місцеве самоврядування.
  6. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
  7. Дослідження, розробки, проекти.
 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 6 (2018)

  Рік заснування: 2003 р.

  Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт  у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

  Періодичність: 4 рази на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

  Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

  Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

  Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

  Головний редактор виданняВорона Петро Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

  Представлення в мережі Інтернет:

  З 2009 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

  Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

  Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.

  Ця мета визначає основні завдання:

  - сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

  - активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

  - сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

  Тематичні розділи журналу:

  1. Теорія та історія державного управління.
  2. Управління суспільним розвитком та публічна служба.
  3. Механізми публічного управління.
  4. Соціальна і гуманітарна політика.
  5. Місцеве самоврядування.
  6. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
  7. Дослідження, розробки, проекти.
 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА
  Том 1 № 5 (2018)

  Рік заснування: 2003 р.

  Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт  у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

  Періодичність: 4 рази на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

  Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

  Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

  Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

  Головний редактор виданняВорона Петро Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

  Представлення в мережі Інтернет:

  З 2009 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

  Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

  Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.

  Ця мета визначає основні завдання:

  - сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

  - активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

  - сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

  Тематичні розділи журналу:

  1. Теорія та історія державного управління.
  2. Управління суспільним розвитком та публічна служба.
  3. Механізми публічного управління.
  4. Соціальна і гуманітарна політика.
  5. Місцеве самоврядування.
  6. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
  7. Дослідження, розробки, проекти.