Том 1 № 4(16) (2020): ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА

					##issue.viewIssueIdentification##

категорії Б Переліку наукових
фахових видань України,
в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних
робіт з галузі науки
державне управління
(наказ Міністерства освіти і науки
України від 24.09.2020 р.
№ 1188)
Мова видання: українська,
англійська, польська, французька,
німецька
Засновник:
Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості
України

Опубліковано: 2021-03-04

Весь випуск

Статті