Журнали

 • ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА. СЕРІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

  Рік заснування: 2017 р.

  Тематична спрямованість: видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також науково-практичних працівників та фахівців в галузі публічного управління та адміністрування.

  Періодичність: 4 рази на рік.

  Мова видання: українська, англійська, польська, французька, німецька.

  Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ «РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ЕКОНОМА ТА ДЕРЖАВА».

  Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

  Включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук: Наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188 (додаток 5).  Категорія Б. Державне управління. Спеціальність: 281.

  З 2019 року кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier): DOI журналу – DOI: 10.46922/2306-6806

  Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

  Головний редактор видання

  Новак-Каляєва Лариса Миколаївна,  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

  Представлення в мережі Інтернет:

  З 2017 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

  Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

  Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління та адміністрування.

  Ця мета визначає основні завдання:

  - сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

  - активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

  - сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

  Тематичні розділи журналу:

  1. Теорія та історія державного управління;
  2. Механізми державного управління;
  3. Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  4. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
  5. Забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.